O4S Hosting Help

Help voor de O4S Hosting faciliteiten

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


webhosting

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
webhosting [2014/08/24 12:12]
Administrator aangemaakt
webhosting [2015/10/21 17:17]
Administrator Versie updates
Regel 1: Regel 1:
 ====== Webhosting ====== ====== Webhosting ======
-===== Technische Specificaties ===== 
 Er wordt geen quota voor schijfruimte gebruik of dataverkeer (traffic) toegepast. Wel wordt deze bewaakt en indien er buitensporig gedrag wordt vastgesteld,​ nemen wij contact met u op. Er wordt geen quota voor schijfruimte gebruik of dataverkeer (traffic) toegepast. Wel wordt deze bewaakt en indien er buitensporig gedrag wordt vastgesteld,​ nemen wij contact met u op.
  
-==== Actuele Hosting omgeving ====+<WRAP tip> 
 +Indien u gebruik maakt van een CMS of vergelijkbaar systeem, zorg ervoor dat er altijd de meest recente versie geïnstalleerd is! 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +===== Actuele Hosting ​Omgeving ===== 
 +==== Technische Specificaties ==== 
 +  * Apache 2.4.10 
 +  * PHP 5.6.13 
 +  * MySQL 5.5.44 
 +  * mod_rewrite standaard 
 +  * Toegang per SFTP (b.v. met [[https://​filezilla-project.org/​|FileZilla]]) 
 +  * MySQL database op aanvraag 
 +  * MySQL beheer met PHPMyAdmin 
 +  * Apache logfiles beschikbaar 
 +  * SMTP mogelijk 
 + 
 +==== Login Gegevens ==== 
 +^ SFTP server ​     | apache.o4s-hosting.nl ​                                           | 
 +^ Gebruikersnaam ​  | Zoals door ons verstrekt ​                                        | 
 +^ Wachtwoord ​      | Zoals door ons verstrekt ​                                        | 
 +^ SFTP pad         | /​web/​domain.tld ​                                                 | 
 +^ SMTP relay       | localhost ​                                                       | 
 + 
 +^ MySQL server ​    | mysql.o4s-hosting.nl ​                                            | 
 +^ MySQL gebruiker ​ | Zoals door ons verstrekt ​                                        | 
 +^ MySQL wachtwoord | Zoals door ons verstrekt ​                                        | 
 +^ MySQL database ​  | Zoals verstrekt (over het algemeen gelijk aan uw gebruikersnaam) | 
 +^ MySQL beheer ​    | https://​phpmyadmin.o4s.nl/ ​                                      | 
 + 
 +===== Oude Hosting Omgeving ===== 
 +<wrap info>Op deze omgeving ​worden geen nieuwe hostings meer aangemaakt.</​wrap>​ 
 +==== Technische Specificaties ​====
   * Apache 2.2.16   * Apache 2.2.16
   * PHP 5.3.3   * PHP 5.3.3
Regel 15: Regel 45:
   * SMTP mogelijk   * SMTP mogelijk
  
-==== Nieuwe hosting omgeving ==== +==== Login Gegevens ​====
-(binnenkort beschikbaar) +
-  * Apache 2.2.22 +
-  * PHP 5.4.4 +
-  * MySQL 5.5.38 +
-  * mod_rewrite standaard +
-  * Toegang per SFTP (b.v. met [[https://​filezilla-project.org/​|FileZilla]]) +
-  * MySQL database op aanvraag +
-  * MySQL beheer met PHPMyAdmin +
-  * Apache logfiles beschikbaar +
-  * SMTP mogelijk +
- +
-===== Actuele Hosting omgeving =====+
 ^ FTP server ​      | apache.o4s.nl ​                                                   | ^ FTP server ​      | apache.o4s.nl ​                                                   |
 ^ Gebruikersnaam ​  | Zoals door ons verstrekt ​                                        | ^ Gebruikersnaam ​  | Zoals door ons verstrekt ​                                        |
Regel 40: Regel 58:
 ^ MySQL beheer ​    | http://​apache.o4s.nl/​phpmyadmin ​                                 | ^ MySQL beheer ​    | http://​apache.o4s.nl/​phpmyadmin ​                                 |
  
-===== Nieuwe Hosting omgeving ​===== +===== Geavanceerde instellingen ​===== 
-(binnenkort beschikbaar) +==== Rechten ==== 
-^ SFTP server ​     | apache.o4s-hosting.nl ​                                           | +<WRAP important>​ 
-^ Gebruikersnaam ​  | Zoals door ons verstrekt ​                                        | +Indien u de rechten van uw website bestanden verkeerd instelt, kan het gebeuren dat de website niet meer naar behoren functioneert of zelfs niet meer bereikbaar is!
-^ Wachtwoord ​      | Zoals door ons verstrekt ​                                        | +
-^ SFTP pad         | /​web/​domain.tld ​                                                 | +
-^ SMTP relay       | localhost ​                                                       |+
  
-^ MySQL server ​    | mysql.o4s-hosting.nl                                             | +Gebruik deze informatie alleen als u weet hoe UNIX rechten functioneren! 
-^ MySQL gebruiker ​ | Zoals door ons verstrekt ​                                        | +</​WRAP>​ 
-^ MySQL wachtwoord | Zoals door ons verstrekt ​                                        | + 
-^ MySQL database ​  | Zoals verstrekt ​(over het algemeen gelijk ​aan uw gebruikersnaam+  * De standaard gebruiker (eigenaar) van alle mappen en bestanden is uw gebruikersnaam. 
-^ MySQL beheer ​    | https://phpmyadmin.o4s-hosting.nl/                               |+  * De standaard groep van alle mappen en bestanden is de groep ''​users''​ (oude hosting) of ''​sftp''​ (nieuwe hosting). De webserver is lid van deze groep
 +  ​* De rechten van mappen zijn standaard op ''​750''​ ingesteld, ofwel ''<​nowiki>​drwxr-x---</​nowiki>''​. Op deze manier kunt u in deze mappen schrijven, en de webserver kan de mappen lezen. 
 +  * De rechten van bestanden zijn standaard op ''​640''​ ingesteld, ofwel ''<​nowiki>​-rw-r-----</​nowiki>''​. Op deze manier kunt u deze bestanden schrijven, en de webserver kan de bestanden lezen. 
 +  * Indien de webserver mappen en bestanden moet kunnen schrijven ​(bijvoorbeeld voor automatische updates of uploads), pas dan de rechten ​aan naar respectievelijk ''​770''​ (''<​nowiki>​drwxrwx---</​nowiki>''​voor mappen en ''​660''​ (''<​nowiki>​-rw-rw----<​/nowiki>''​) voor bestanden. 
 +  * Het is nooit aan te bevelen om de rechten op ''​777''​ (''​drwxrwxrwx''​) of ''​666''​ (''​-rw-rw-rw-''​) in te stellen, en zeker ook niet ''​777''​ voor bestanden te gebruiken! 
 +  * Uit veiligheidsoverwegingen wordt het uitvoeren van bestanden (''​binaries''​) in de webspace niet toegestaan.
webhosting.txt · Laatst gewijzigd: 2015/12/03 14:54 door Administrator